Μονή Αυγού – Χτισμένη στο βράχο, μακριά από τον πολιτισμό